Posts Tagged "czasowniki rozdzielnie złożone"

Czasowniki rozdzielnie złożone

  Czasowniki rozdzielnie złożone składają się z przedrostka oraz czasownika głównego. Przedrostek w tego typu czasownikach, w przeciwieństwie do czasowników…