Czasowniki modalne – wszystko co chcielibyście wiedzieć…

Czasowniki modalne – wszystko co chcielibyście wiedzieć…

verbos modales

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o czasownikach modalnych… dowiecie się z tego wpisu. Jest tych czasowników zaledwie sześć sztuk – wiele roboty z ich nauką nie będziecie więc mieli. Jest ich sześć, są one jednak niezwykle ważne, nie tylko w niemieckim, ale w każdym języku. Wśród 100 najczęściej używanych czasowników w niemieckim zajmują miejsce w pierwszej dziesiątce, zaraz po sein – być, haben – mieć i werden – zostać.

Dlaczego? Może nie uświadamiacie sobie ich znaczenia posługując się językiem polskim. W języku ojczystym używamy słów nie zastanawiając się nad nimi. Wyobraźcie sobie jednak zdanie – bardzo proste zdanie: ” (Ja) pracuję” („Ich arbeite”) Jest to tylko stwierdzenie faktu, bez żadnego podtekstu i zabarwienia emocjonalnego. Odbiorca nie dowiaduje się nic ponadto, że jestem zajęta. Jeżeli jednak powiem: Muszę pracować” („Ich muss arbeiten”)  w podtekście jest komunikat o pewnej konieczności lub przymusie: Muszę pracować, żeby zarobić pieniądze” („Ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen.”). Jeżeli jednak powiem: Chcę pracować.” („Ich will arbeiten.”) to komunikuję nie przymus lecz chęć: Chcę pracować, ponieważ sprawia mi to przyjemność” (Ich will arbeiten, weil mir die Arbeit Spaß macht„).

Po tym wstępie przechodzimy do rzeczy.

Po pierwsze – znaczenia

  • müssen – musieć, wyraża konieczność lub przymus (Notwendigkeit oder Zwang)
  • sollen – mieć powinność (Pflicht)
  • wollen – chcieć , wyraża życzenie lub ochotę (Wunsch oder Lust)
  • dürfen – mieć pozwolenie (Erlaubnis)
  • mögen – lubić
  • können – móc, potrafić, umieć (Möglichkeit)

Po drugie – odmiana. Z pewnością wiadomo wszystkim, którzy choć trochę mieli do czynienia z niemieckim, że są to czasowniki nieregularne. Zanim zapoznacie się z tabelką, zapamiętajcie (to w dużej mierze uprości wam naukę) – niestandardowo odmieniają się tylko w liczbie pojedynczej i dodatkowo pamiętajcie koniecznie, że 1. (ich) i 3. (er, sie, es) osoba liczby pojedynczej są takie same i nie mają żadnych końcówek.

dürfen

können

mögen

müssen

sollen

wollen

ich

darf

kann

mag

muss

soll

will

du

darfst

kannst

magst

musst

sollst

willst

er, sie, es

darf

kann

mag

muss

soll

will

wir

dürfen

können

mögen

müssen

sollen

wollen

ihr

dürft

könnt

mögt

müsst

sollt

wollt

sie, Sie

dürfen

können

mögen

müssen

sollen

wollen

Po trzecie – pozycja czasownika modalnego w zdaniu

W zdaniu z czasownikiem modalnym występują najczęściej dwa czasowniki. Czasownik modalny właśnie oraz czasownik w bezokoliczniku. Modalny znajduje drugą pozycję z zdaniu. Chyba, że zdanie jest pytaniem „czy” (Entscheidungsfrage, Ja-,Nein- Frage) – wówczas modalny jest na pierwszym miejscu. Czasownik w bezokoliczniku stoi na pozycji ostatniej.

Beispiel:

  • Am Wochenende muss ich arbeiten. (W weekend muszę pracować)
  • Ich muss am Wochenende arbeiten.
  • Warum muss ich am Wochenende Arbeiten? (Dlaczego muszę pracować w weekend?)
  • Muss ich wirklich am Wochenende arbeiten? (Czy rzeczywiście muszę pracować w weekend?)

Więcej o czasownikach modalnych czytaj w kolejnej części.

Zostaw odpowiedź