Błędów ciąg dalszy

Błędów ciąg dalszy

Korrektur – Irrtum

Chciałabym dzisiaj przedstawić słówko „błąd”, tak żebyście wiedzieli jak go używać, nie robiąc przy tym błędów.

 

 

 

Język niemiecki ma na określenie błędu dwa słowa:

  • der Irrtum (die Irrtümer)
  • der Fehler (die Fehler)

Różnice znaczeniowe między nimi są niewielkie: der Irrtum używamy częściej jako błąd powstały w wyniku procesu myślowego, natomiast der Fehler jako błąd mechaniczny.

Jaki może być błąd?

  • Błąd może być duży lub mały – ein großer/kleiner Irrtum (Fehler).
  • Może być brzemienny w skutkach – ein folgenschwerer Irrtum (Fehler),
  • albo też zgubny – ein verhängnisvoller Irrtum (Fehler).

A „zrobić błąd” po niemiecku? Najprościej powiedzieć einen Fehler machen. Trochę bardziej skomplikowanie einen Irrtum (Fehler) begehen. Znaczy to „popełnić błąd”.

Błędy czasem nam się wkradają,… – Hier ist ein Irrtum (Fehler) unterlaufen                       np. Ihm ist ein Irrtum unterlaufen.

Często też jesteśmy w błędzie – Im Irrtum sein                                                                         np. Er ist im Irrtum.

Czasami uda nam się rozpoznać i zrozumieć swój błąd – einen Irrtum (Fehler) erkennen und einsehen.                                                                                                                                    np. Er hat endlich seinen Irrtum erkannt und eingesehen.

Po zrozumieniu błędu czas na jego naprawę lub usunięcie – einen Irrtum (Fehler) berichtigen/korrigieren und dann beseitigen.                                                                                 np. Dann hat er seinen Irrtum (Fehler) korrigiert und beseitigt.

Bardzo podoba mi się pewna metoda dochodzenia do celu, uzyskaniu pożądanego efektu. Stosujemy ją kiedy nie ma pewności jak postąpić, nie istnieje gotowy wzorzec wykonania. Jest to metoda prób i błędów Versuch-Irrtum-Methode.

Zostaw odpowiedź